מדיניות האיכות

מדיניות האיכות דף הבית
About Img

מדיניות האיכות

מדיניות האיכות של החברה היא להשיג את שביעות רצונו של הלקוח ולעמוד בציפיותיו, וזאת תוך השגת רווחיות מספקת.

מדיניות זו מביאה בחשבון את הצורך להיות תחרותי, ע"י ייצור מוצרים בעלות רווחית, ברמת איכות מרבית, תוך עמידה בזמני אספקה מהירים.

על מנת לקיים את המדיניות הנ"ל הנהלת "גלובאל דטרגנטים" החליטה לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות  ISO 9001  מהדורה 2015, כגישה ניהולית.

מנכ"ל החברה מתחייב להקצות משאבים וכ"א מיומן לביצוע פעולות הקשורות לניהול מערכת האיכות וליישום מדיניות האיכות.

מנכ"ל החברה מתחייב לזהות את הסיכונים וההזדמנויות לפעילות הארגון ולקיים פעילויות להקטנת הסיכונים ויישום ההזדמנויות.

מנכ"ל החברה מתחייב לזהות את ההיבטים הפנימיים והחיצוניים המשפיעים על פעילות הארגון ולהתעדכן בהם.

מנכ"ל החברה מחויב לפיתוח, מימוש ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול איכות.

יקבעו  מדדים ויוצבו מטרות מדידות לתהליכים הרלוונטיים בארגון, כבסיס לשיפור מתמיד.

יחסי גומלין בין תהליכים ייקחו בחשבון סיכונים והזדמנויות לניהול יעיל יותר של הקשר ביניהם.

מדיניות האיכות, היעדים והמטרות יסוקרו תקופתית ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.

 

חיפוש